התאגדות עובדי האוניברסיטה העברית בירושלים
אודות
חטיבות
זכויות ונהלים
תרבות ורווחה
טפסים
צור קשר
חטיבות / מח”ר
מח”ר
עובדי מינהל
מהנדסים
טכנאים והנדסאים
בכ”מ עמ”מ
חטיבות  / מח”ר
 חטיבת המח"ר פועלת תחת הסתדרות המח"ר. חלק מהחברים אף משמשים כנציגי האוניברסיטה במחוז ירושלים ובמוסדות ההסתדרות.
לעובדים באוניברסיטה מנוכים "דמי טיפול" בגובה 0.8% מהשכר להסתדרות העובדים הכללית.  רק עובדים אשר ביקשו לעבור לסטטוס של חברים ולשלם "דמי חבר" בגובה של 0.95% מהשכר מוקנים זכויות והגנות נוספות . עובדים אשר מעוניינים בשינוי, יכולים למלא את הטופס הרצ"ב.  
 
יו"ר החטיבה - רן ברטוב
חברי החטיבה:
וולפה חנוך
וגשל איילת
עבאדי איילת
פלד עדי
קלדרון זוהר
שיך-עודה דרורה
 
 
 
להלן מסמך מרכז בנוגע לקורסים והשתלמויות לעובדי המח"ר. userfiles/file/gmul.pdf
 האתר עודכן לאחרונה ב-12/8/2018 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים