התאגדות עובדי האוניברסיטה העברית בירושלים
אודות
חטיבות
זכויות ונהלים
תרבות ורווחה
טפסים
צור קשר
חטיבות / בכ”מ עמ”מ
מח”ר
עובדי מינהל
מהנדסים
טכנאים והנדסאים
בכ”מ עמ”מ
חטיבות  / בכ”מ עמ”מ
 
  
 
לנוחיותכם רכזנו באתר זה מידע רלוונטי לעובדים בדרוג הביוכימאים מיקרוביולוגיים (בכ"מ) ע"פ הסכמי השכר וע"פ הנהלים הנהוגים באוניברסיטה עברית.
אנו מקווים שתמצאו כאן מענה הולם לשאלות הקשורות לתנאי העסקה באוניברסיטה עברית בדרוג בכ"מ.
 
 יו"ר החטיבה - ענת נוסבאום שוחט
 
 
 
 האתר עודכן לאחרונה ב-8/5/2018 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים