התאגדות עובדי האוניברסיטה העברית בירושלים
אודות
חטיבות
זכויות ונהלים
תרבות ורווחה
טפסים
צור קשר
זכויות ונהלים / מידע לסגל המינהלי
מידע לסגל המינהלי
ביטוחים
סיוע ועזרה לעובדים
קידומים
גמול השתלמות
זכויות ונהלים  / מידע לסגל המינהלי

 

 

להלן קישור לעלון המידע לסגל המנהלי , שנמצא באתר אגף משאבי אנוש ובו מפורטים מבנה האוניברסיטה העברית והרשויות המנהלות אותה ומובאים עיקרי הזכויות והחובות של העובד המנהלי. 

hr.huji.ac.il/info.php

במהלך השנים נחתמו הסכמים מקומיים רבים בין ועד העובדים ובין הנהלת האוניברסיטה המקנים זכויות והטבות כספיות לעובדים . עובדים מוזמנים לפנות לנציגי הועד כדי לוודא כי משולמים וניתנים להם כל ההטבות להם הם זכאים.

 

 האתר עודכן לאחרונה ב-8/5/2018 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים