התאגדות עובדי האוניברסיטה העברית בירושלים
אודות
חטיבות
זכויות ונהלים
תרבות ורווחה
טפסים
צור קשר
זכויות ונהלים / סיוע ועזרה לעובדים
מידע לסגל המינהלי
ביטוחים
סיוע ועזרה לעובדים
קידומים
גמול השתלמות
זכויות ונהלים  / סיוע ועזרה לעובדים
 
עובדים הנזקקים לסיוע כספי יכולים לפעול בדרכים הבאות:
 
הלוואות ועד – בהתאם לאישור ועדת הכספים, המתכנסת מידי חודש, ניתנות הלואות לעובדים בגובה 5,000- 25,000 ₪ בהתאם לקריטריונים המופיעים על טופס הבקשה. טפסים למילוי ניתן למצוא באתר ("תחת טפסים").
הועדה מתכנסת בשבוע הראשון של כל חודש. ההלואות ניתנות ב-15 לכל חודש.
 
קרן סיוע - עובדים הנזקקים לסיוע כספי בגין מצוקה רפואית , או מצוקה כלכלית חריגה, יכולים לפנות לעובדת הרווחה באגף משאבי אנוש. ועדת המצוקה מתכנסת כמה פעמים בשנה כדי לטפל בפניות. בועדה יושבים נציגי ועד העובדים, נציגי אגף משאבי אנוש וחברי סגל מינהלי בכיר.
 
 
מענק חגים-  פעמיים בשנה בתקופת החגים, מעניקים הנהלת האוניברסיטה וועד העובדים מענק לחג למשפחות המתמודדות עם עומס כלכלי,  לפי החלטת ועדה מיוחדת שמתכנסת לקראת החגים.
 האתר עודכן לאחרונה ב-8/5/2018 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים