התאגדות עובדי האוניברסיטה העברית בירושלים
אודות
חטיבות
זכויות ונהלים
תרבות ורווחה
טפסים
צור קשר
זכויות ונהלים / קידומים
מידע לסגל המינהלי
ביטוחים
סיוע ועזרה לעובדים
קידומים
גמול השתלמות
זכויות ונהלים  / קידומים
אחת לשנה בודק אגף משאבי אנוש את זכאותם של העובדים לקידום בדרגה. כל עובד זכאי להתקדם בדרגה עפ"י התקן בו הוא מועסק, עפ"י הפז"מ שלו בדרגה ועפ"י הסכמים הרלבנטיים לדירוג בו הוא מועסק.
 
הקידום בדרגה מותנה בהמלצת הממונה . נציגי הועד בחטיבות השונות מוודאים כי כל העובדים הזכאים לדרגה, אכן מקודמים. מדי שנה , ניתנים ליחידות השונות ולועד העובדים , חודשי קיצור פז"מ, שמחושבים עפ"י נוסחה מקובלת, וניתנים בהתאם להמלצות הממונים לעובדים.
 
מידע נוסף ניתן למצוא באתר האגף למשאבי אנוש  http://hr.huji.ac.il/manpower.php?cat=98&in=91
או אצל יו"רי החטיבות השונות .
 האתר עודכן לאחרונה ב-8/5/2018 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים