דירוג מהנדסים

יו"ר החטיבה – צבי ובר - tzviv@savion.huji.ac.il  

 

עובדים בדירוג מהנדסים מאוגדים על ידי לשכת המהנדסים האדריכלים והאקדמאיים במקצועות הטכנולוגיים בישראל. 

 

גמול השתלמות: 

לגמול השתלמות זכאים עובדים שעומדים בקריטריונים של השכלה ושעות לימוד כפי שהוגדרו בהסכמי השכר. 

גמול השתלמות א' – הוא בהיקף של 400 שעות הנלמדו במשך החמש שנים האחרונות. 

מתוך 400 השעות 200 בתחום המקצועי ועוד 200 בתחומים כלליים.  

גמול השתלמות ב' – זכאיים בעלי גמול השתלמות א' שלמדו 400 שעות נוספות ,כגון 

תואר נוסף, תואר שלישי, וכן פוסט-דוק ( בתוך תקופה של 5 שנים) . 

 

קופת גמל: 

לקופת הגמל מופרשים כספים בגין רכיבי שכר שאינם פנסיונים, כגון הוצאות רכב, טלפון ועוד. העובד 5% והמעסיק 5%. 

העובד רשאי לבחור את קופת הגמל אליה יופרשו וינוהלו הכספים. 

 

קרן השתלמות: 

מטרת קרן ההשתלמות היא לאפשר לעובד לצאת להשתלמויות מקצועיות ועיוניות בארץ ובחו"ל. בהתאם להסכמי השכר העובד מפריש משכרו 2.5% והמעסיק מפריש 7.5%. 

העובד ראשי לבחור את קרן ההשתלמות אליה יופרשו וינוהלו הכספים. 

הכסף נזיל לאחר 6 שנות ותק בקרן. 

 

קרן פנסיה: 

בהתאם להסכמי השכר יופקדו מדי חודש לקרן הפנסיה אותה בחר העובד כדלקמן: 

עובד 7%. 

מעסיק 7.5%. 

פיצויים 6%. 

 

אגודות מקצועיות: 

לרשות העובד מכסת ימי השתלמות בהתאם לדרגתו אותם ניתן לנצל בהתאם. 

לאתר לשכת המהנדסים