וועדות בוועד

בועד העובדים פועלות מספר וועדות שבהם חברים כל חברי המועצה: 

 

ועדת כספים   

הועדה ממונה על כל הפעילויות הכספיות של ועד העובדים, הכנת התקציב השנתי, פיקוח על ביצוע ההכנסות וההוצאות בהתאם לתקציב,  וכן ניהול ופיקוח על  כל הפעילויות הקשורות במתן הלוואות מקרן ההלוואות של ועד העובדים. 

את וועד העובדים מלווה רואה חשבון מוסמך שמבקר את הפעילות הכספית ואחראי גם על הנהלת החשבונות, דיווח לרשויות המס, התאמות בנקים וכו'. 

 

ועדת תרבות 

ועדה זו אחראית ליוזמה ולביצוע של מכלול פעולות התרבות והרווחה, כגון : טיולים, מסיבות, ארגון מופעים, סדנאות והרצאות, מתן הנחות והטבות, ופעילויות חדשות המתפרסמות מפעם לפעם. 

 

ועדות לקבלת עובדים – מכרזים 

חברי הוועד שותפים לכל וועדות המכרזים והגיוסים הנערכות באוניברסיטה  ומפקחים על קיום הוגן של מכרזים לפי הנהלים ולפי החוק. 

בוועדות מכרזים למשרות תקניות יש לחברי הוועד זכות ווטו ולכן לא יכולה להתקבל החלטה שלא אושרה ע"י הוועד. 

 

וועדת הלוואות 

ניתנות הלוואות לעובדים בין 5000 ₪ ל-50,000 ₪ , לתקופות משתנות בניכוי חודשי מתלוש השכר, בהתאם לקריטריונים המופיעים על טופס הבקשה. 

הועדה מתכנסת בשבוע הראשון של כל  חודש.  ההלוואות ניתנות ב-15 לכל חודש. 

 

במסגרת שיתופי הפעולה בין ועד העובדים להנהלה, משתתפים נציגי הוועד בוועדות לבחירת עובדים מצטיינים, וועדת סיוע מקרן המצוקה, וועדת מענקי חגים, ועוד.