העמותה לתרבות ורווחה של עובדי וגמלאי האוניברסיטה העברית

עמותה משותפת לסגל המנהלי והאקדמי והגמלאים בשני הסגלים ובני משפחתם. 

עיקר פעילות העמותה הוא טיפול בביטוחים הקבוצתיים הקולקטיביים שמתנהלים בעמותה – ביטוח בריאות באמצעות חברת "איילון", וביטוח סיעודי באמצעות חברת "כלל". 

מידע ופרטים על הביטוחים :  https://www.btiker.co.il/university.html

כמו כן אחראית העמותה על פעילויות רווחה ותרבות המשותפות לשני הסגלים , כמו יום המשפחות שנערך בקיץ בפארק המים בימית 2000.  

משרד העמותה נמצא בקמפוס אדמונד י. ספרא, בגבעת רם, בבנין המנהלה בסמוך למשרדי ב. טיקר. 

מנהלנית העמותה היא שירי דוד, טלפון – 026585333.