דירוג מינהל (אחיד)

חברי החטיבה: 

שלומי אלקובי - shlomia@savion.huji.ac.il

יניב לוי - yanivlev@savion.huji.ac.il

איציק מזרחי – ytzchakm@savion.huji.ac.il

מלי מצליח -  malim@savion.huji.ac.il

כל העובדים בדירוג המינהל זכאים להיות חברים ב"עמותות לקידום מקצועי".

עובדים במשרה מלאה זכאים להיות חברים ב-2 עמותות.
הזכאות היא מהיום הראשון בעבודה ויש למלא טפסים מתאימים שניתן לקבלם במשרדי הוועד. 

העמותות מנוהלות בחברת "שחר און" ומאפשרות לעובדים לנצל את זכאותם לקבל סמינרים בארץ ובחו"ל מסובסדים, קורסים מסובסדים ועוד פעילויות. 

 

מידע מפורט ניתן לקבל גם באתר העמותות

 

תנאים חליפיים למכרזים: 

בהסכם עם ההנהלה, יש אפשרות לעובדים בדירוג המינהל להגיש מועמדות למכרזים בהם נדרשת השכלה אקדמית בתחום ספציפי. 

בתפקידים מקצועיים גרידא,
כגון: פסיכולוגים, ספרנים, כלכלנים, סטטיסטיקאים, ארכיאולוגים וכדומה.

 

דרגת שיא תקן 38: 

יהיו רשאים להגיש מועמדותם עובדים ללא השכלה אקדמית אך בעלי ניסיון של 3 שנות וותק מקצועי באוניברסיטה העברית וכישורים מתאימים בתחום הרלוונטי שנרכשו במסגרת העבודה באוניברסיטה. 

 

דרגת שיא תקן 39-41: 

יהיו רשאים להגיש מועמדותם עובדים ללא השכלה אקדמית אך בעלי ניסיון של 8 שנות וותק מקצועי באוניברסיטה העברית וכישורים מתאימים בתחום הרלוונטי שנרכשו במסגרת העבודה באוניברסיטה. 

 

דרגת שיא תקן 42: 

יהיו רשאים להגיש מועמדותם עובדים שאינם בעלי השכלה אקדמית אך בעלי 13 שנות וותק מקצועי באוניברסיטה העברית וכישורים מתאימים בתחום הרלוונטי שנרכשו במסגרת העבודה באוניברסיטה. 

 

דרגת שיא תקן 43: 

יהיו רשאים להגיש מועמדותם עובדים שאינם בעלי השכלה אקדמית אך בעלי 18 שנות וותק מקצועי באוניברסיטה העברית וכישורים מתאימים בתחום הרלוונטי שנרכשו במסגרת העבודה באוניברסיטה. 

 

דרגת שיא תקן 44: 

יהיו רשאים להגיש מועמדותם עובדים שאינם בעלי השכלה אקדמית אך בעלי:  

  1. 22 שנות ניסיון מקצועי בתחום המתאים לתפקיד המוצע (אשר נצברו בסמוך למועד פרסום המכרז).  

  1. ב-10 השנים האחרונות באוניברסיטה (מתוך 22 השנים) בסמוך למועד פרסום המכרז, עסק בניהול צוות עובדים מורחב.