קביעויות ומכרזים

 

  • קבלה מחוץ לאוניברסיטה על משרה תקנית – קביעות עד שנתיים כפוף להמלצת ממונה 

  • משרה ארעית – קביעות לאחר 6 שנים על תקציבים רגילים ותקציבים אחרים בעלי אופק ארוך, כפוף להמלצת ממונה 

  • הגשת מועמדות למשרה תקנית – עובדים עד 11 חודש זכאים לגשת למכרזים חוזרים, עובדים מעל 3 שנים, זכאים לגשת לכל המכרזים. 

  • הגשת מועמדות לפרסומים – עובדים ארעיים יכולים לגשת לאחר 11 חודש בתפקיד/אוניברסיטה.  

  • מעבר ממשרה תקנית למשרה ארעית – העובד עובר מקביעות תקן לקביעות וועד.  

  • מעבר למשרה אחרת – לעובדים ארעיים אין שמירת משרה קודמת 

  • קודים חליפיים במכרזים – מפורט במידע על חטיבת דירוג המנהל