המערך הפנסיוני

 

החסכון הפנסיוני

החסכון הפנסיוני הוא ההשקעה החשובה ביותר של אדם בחייו. החסכון הפנסיוני של שכר מורכב מהפקדות חודשיות של העובד ומעסיקו. הפקדות אלה נצברות במהלך שנות עבודתו של העובד, הן נהנות מהטבות מס ומהוות בסיס כלכלי לעובד ולמשפחתו במצבים בהם אין הכנסה שוטפת כגון: פרישה, נכות (אובדן כושר עבודה) ופטירה חו"ח.

קיימים 5 אפיקי חסכון פנסיוניים עיקריים:

פנסיה תקציבית, קרן פנסיה וותיקה, קרן פנסיה חדשה, ביטוח מנהלים, קופת גמל (לא משלמת לקיצבה).

השיקולים לבחירת אפיק החסכון הפנסיוני מתחלקים לשני סוגים:

  1. שיקולים כמותיים : תשואות האפיק לאורך זמן, רמת סיכון בהשקעות, ודמי ניהול
  2. שיקולים איכותיים: רמת הכיסוי הביטוחי, יציבות ואמינות החברה המנהלת, איכות השירות

בכל קרן פנסיה יש מספר מסלולי חסכון שמומלץ לבחור מתוכם את המסלול הכי רלבנטי ומתאים בהתאם לנסיבות כמו גיל, מצב משפחתי וכו'.

 קרן השתלמות:

המוצר הפיננסי ההוני היחיד היום שפטור ממס רווחי הון, בכפוף לתקרה. זוהי תוכנית חסכון לטווח של עד 6 שנים, בה הרווח הנצבר על כספי החסכון פטור ממס הן מהפקדות המעביד והן מהפרשות העובד. זהו גם אחד מאפיקי החסכון הבודדים המאפשרים לצבור כספים לטווח קצר ובינוני לכל מטרה , והיא מהווה, נכון להיום, קופת הגמל היחידה המאפשרת קבלת סכום חד פעמי ולא בדרך של קצבה חודשית.

שיעור ההפרשות הנפוץ המביא למיצוי מירבי של הקלות המס שמעניקה קרן ההשתלמות הוא 2.5% הפרשות העובד ועד 7.5% הפרשות המעביד.

ניתן למשוך את הכספים לצרכי השתלמות בארץ ובחו"ל לאחר 3 שנות חברות או לאחר שש שנות חברות – לכל מטרה.

בעת פדיון קרן ההשתלמות מקבל בעל הקרן את כל ההפקדות שנצברו לזכותו בתוספת הרווחים ובניכוי דמי הניהול. משיכת הכספים פטורה ממס.

מילון מונחים - להלן מספר מושגי יסוד שיכולים לעזור בהבנת העולם הפנסיוני:

ביטוח מנהלים  - ביטוח המכסה מקרים של מוות ואובדן כושר עבודה וכולל גם מרכיב חסכון. הפוליסה יכולה להיות חלופה של תוכנית פנסיה או להשלים אותה.

חוק פנסיה חובה – החל מ-1/1/2008 נכנס לתוקף צו הרחבה להסכם פנסיה חובה לשכירים שקובע כי על כל מעסיק לדאוג לפנסיה של עובדיו ע"י הפרשת אחוזים קבועים מהמשכורת של העובד לטובת חסכון פנסיוני שיכלול גם ביטוח כנגד אובדן כושר עבודה או חלילה מוות. האחריות על בחירת התוכנית הפנסיונית היא של העובד. במידה והעובד לא בחר תוכנית פנסיונית , המעביד יצרף אותו לקרן פנסיה מקיפה כפי שנבחרה במכרז שנערך במדינה.

מקדם המרה – חישוב פנסיית הזיקנה נעשה ע"י חלוקת היתרה הצבורה של מבוטח (בניכוי דמי ניהול ופרמיית ביטוח) במקדם המרה. מקדם המרה מחושב בהתאם לגיל המבוטח, מין ומצבו המשפחתי בעת הפרישה. 

פנסיה – תשלום קצבה חודשי שמקבל החוסך החל ממועד פרישתו בהתאם לגיל זיקנה למשך כל חייו. גובה הפנסיה תלוי, בין השאר, בהיקף החסכון שהצליח לצבור החוסך במהלך השנים ובתנאי התוכנית בה הוא חוסך. קרן פנסיה חדשה מקיפה מעניקה הגנה כלכלית לגיל הפרישה והגנה ביטוחית למקרה של אובדן כושר עבודה או מוות באמצעות הכנסה חודשית שוטפת לכל החיים.

 

פנסיה וותיקה – קרן פנסיה שנוסדה לפני 1995 ונסגרה לכניסת עמיתים חדשים החל משנה זו. גובה הקצבה בפנסיה הוותיקה מחושב לפי צבירת זכויות מבוססות וותק ושכר - 2% מבשכר ברוטו לשנה, מקסימום 35 שנה לצורך צבירה מקסימלית של 70% מהשכר ברוטו האחרון.

פנסיה תקציבית – הייתה נהוגה בעבר בגופים ממשלתיים וגם באוניברסיטה העברית. ביולי 2000 נחתם המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת לעובדים בסגל המנהלי באוניברסיטה. גובה הקצבה בפנסיה התקציבית נקבע עפ"י שכרו האחרון של העובד.

קופת גמל – אפיק המאפשר חסכון לגיל פרישה. קופת גמל לא כוללת מרכיב ביטוחי (כמו בקרן פנסיה או בביטוח מנהלים). הכסף שנצבר בקופת גמל עד שנת 2008 ניתן למשיכה בגיל הפרישה כסכום חד פעמי. את הכספים שנצברו משנת 2008 ואילך, אפשר לקבל כקצבה חודשית ע"י העברת הכספים לאפיק חסכון פנסיוני המאפשר זאת – קופה משלמת (לפי תיקון 3).

בקופות הגמל יש מגוון רחב של מסלולי השקעה וכל חוסך יכול לבחור לעצמו את רמת הסיכון ואת האפיק בו הוא בוחר להשקיע את כספו.

שאירים – בן/בת הזוג של המבוטח ידוע בציבור גם אם הוא מאותו המין  וילדים עד גיל 21 (או ילדים מוגבלים מעל גיל 21) והורים נתמכים.

שכר פנסיוני – השכר לפיו מחושבות ההפקדות הפנסיוניות. מהווה גם בסיס לחישוב הזכאות לפיצוי במקרי נכות ופטירה.

 

באתר אגף משאבי אנוש, ניתן למצוא את העדכון האחרון לגבי ההסדרים המייטביים אליהם הגיעו אגף משאבי אנוש והוועד בכל הנוגע לדמי ניהול וחסכון בקרנות הפנסיה, קרנות ההשתלמות ופירוט אנשי הקשר.

 

לצפייה בהסכם הפנסיה המתוקן 2019