סוגי השי הניתנים לעובדים

הקריטריונים לקבלת כל סוגי השי הם מינימום הפרשה של 6 חודשים של מיסי וועד, באופן רציף ועבודה בזמן חלוקת השי. 

 

שי לחגים

בראש השנה ובפסח ניתן שי לעובדים. גובה השי נקבע אד הוק בכל חג בפרסומי הוועד וכן נמסר לגבי אפשרויות הבחירה : העברה בנקאית, מתנות, שוברים וכו'. השי ניתן בהתאם לחלקיות המשרה של העובד. 

 

שי לשמחות

לחתונת עובד/ת או חתונת בן/בת של עובד/ת, להולדת בן/בת של עובד/ת, בר/בת מצוה של ילדי העובד/ת. 

סכום השי החל מ-1/1/20 עומד על 400 ₪ (לעובד במשרה מלאה) הוא מתעדכן מעת לעת ומובא לידיעת העובדים. 

 

שי לחיילים בשירות סדיר

מוענק "כדמי חנוכה" לבני/בנות עובדים המשרתים שירות חובה בצה"ל. וכן למשרתים במסגרת "שירות לאומי" מוכר.  השי ניתן לחיילים במשך שלוש שנות שירותם ולחיילות במשך שנתיים. גובה השי הוא 400 ₪ לחייל/ת. 

 

שי לילדי העובדים/ות העולים לכתות א'

מוענק שובר לילדי עובדים העולים לכתות א'. השי מוענק לקראת תחילת שנת הלימודים כפי שמפורסם בחוזר  המתפרסם בקיץ.