סיוע לעובדים

קרן המצוקה

קרן שיושבים בה נציגי הנהלה ונציגי וועד העובדים ומטרתה לסייע לעובדים במצוקה רפואית או כספית. את הקרן מרכזת עובדת הרווחה של האוניברסיטה וניתן לפנות אליה ע"מ לקבל הדרכה כיצד ואיך ניתן לקבל סיוע. 
במידה וועדת הקרן מאשרת את הסיוע, הוא ניתן לעובד כמענק. 
מידע לגבי הקריטריונים וההליך ניתן למצוא אצל עובדת הרווחה, דנה פינטו בטלפון -5881553 או באמצעות הדוא"ל  danapinto@savion.huji.ac.il

 

הלוואות

וועד העובדים מאפשר לעובדים לקבל הלוואות מסכום של 5000 ₪ ועד לסכום של 50,000 ₪. ההחזר הוא לתקופות של בין 3-6 שנים והניכוי הוא באמצעות תלוש השכר. 
ניתן למלא טופס בקשה להלוואה ולהעבירו בצירוף תלוש המשכורת אל מזכירות הוועד. וועדת ההלוואות מתכנסת מדי חודש ודנה בבקשות. 
קריטריונים לקבלת ההלוואה מפורטים בטופס הבקשה

 

הטבות בבנק לאומי

בשיתוף עם מחלקת החשבות באוניברסיטה נערך מכרז בין הבנקים הגדולים לגבי מתן הלוואות בתנאים מייטיבים לעובדי האוניברסיטה, ניהול חשבונות עו"ש, השקעות וכו'. הבנק שזכה הוא "בנק לאומי".
מצורף חוזר המפרט את התנאים שייתנו לעובדים – הן למי שיפתח חשבון חדש והן לבעלי חשבונות  קיימים בלאומי (כולל הסדר הטבות עם מועדון "הוט"), וכן לבעלי חשבונות בבנקים אחרים שירצו לקחת הלוואה. ניתן לפנות לכל סניפי בנק לאומי.